top of page
IMG_1837.jpg

CONDICIONS GENERALS D'ÚS DEL LLOC WEB Són Caravinya SRM (soncaravinya.com)

CONDICIONS GENERALS

Avís Legal
Estàs visitant soncaravinya.com, pàgina web que pertany a Son CaravinyaS.RM i agraïm el teu interès per llegir les condicions legals. Aquí es defineixen els termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i nosaltres, com a responsables d'aquesta web. Com a usuari, és important que coneguis aquests termes abans de continuar la teva navegació.
Nosaltres, Són CaravinyaS.RM (des d'ara Són Caravinya), com a responsables d'aquesta web, ens comprometem a processar la informació dels nostres usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels nostres usuaris.
Aquest web, per tant, compleix rigorosament amb La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).


Dades de l'Responsable
• Identitat de l'Responsable: Són CaravinyaS.RM
• Nom comercial: Són Caravinya
• NIF / CIF: J07905029
• Direcció: Cl. St Antoni Mª Claret, 19. 07760 Ciutadella de Menorca
• Correu electrònic: formatges.soncaravinya@gmail.com


Condicions generals d'ús
Les presents condicions generals regulen l'ús (incloent el mer accés) de les pàgines web, integrants de la pàgina web de soncaravinya.com, inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles. Tota persona que accedeixi a la web de Son Caravinya ( "usuari") accepta sotmetre a les Condicions Generals vigents en cada moment del web soncaravinya.com


Dades personals que recopilo i com ho fem
Llegir Política de Privadesa.


Compromisos i obligacions dels usuaris
Queda prohibit l'ús del web, amb fins il·lícits o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament de la pàgina web.
Respecte dels continguts d'aquesta web, es prohibeix:
• La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb la nostra autorització com a legítim titular;
• Qualsevol vulneració dels drets de l'prestador o el nostre com a legítim titular;
• La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.
En la utilització del web, soncaravinya.com l'usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pugui danyar la imatge, els interessos i els drets de Son Caravinya o de tercers o que pugui danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal Són Caravinya o que impedeixi, de qualsevol forma, la normal utilització del web.
No obstant, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant, Són Caravinya no pot garantir la inexistència de malware o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l'usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos, encara que posi tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d'aquests elements nocius.


Mesures de seguretat
Les dades personals comunicades per l'usuari a Són Caravinya poden ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat correspon en exclusiva a Son Caravinya SRM, assumint aquesta totes les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d'acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades.
La comunicació entre els usuaris i Son Caravinya utilitza un canal segur i les dades transmeses són xifrades gràcies a protocols a https, per tant, garanteixo unes bones condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui salvaguardada.


reclamacions
Són Caravinya informa que hi ha fulls de reclamació a disposició d'usuaris i clients.
L'usuari podrà realitzar reclamacions sol·licitant el seu full de reclamació o enviant un correu electrònic a formatges.soncaravinya@gmail.com indicant el seu nom i cognoms, el producte / servei adquirit i exposant els motius de la seva reclamació.
• L'usuari podrà notificar-nos la reclamació, bé a través de correu electrònic a: formatges.soncaravinya@gmail.com o bé per correu postal dirigit a: Són Caravinya SRM c. St Antoni Mª Claret, 19. 07760 Ciutadella de Menorca si ho desitja, mitjançant el següent formulari de reclamació:
A l'atenció de: Són Caravinya
Cl. St Antoni Mª Claret, 19. 07760 Ciutadella de Menorca.

El servei / producte:
Adquirit el dia:
Nom de l'usuari:
Domicili de l'usuari:
Signatura de l'usuari (només si es presenta en paper):
data:
Motiu de la reclamació:


Plataforma de resolució de conflictes
Posem també a disposició dels usuaris la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


Drets de propietat intel·lectual i industrial
En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de Son Caravinya. L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Son Caravinya SRM
L'usuari coneix i accepta que la totalitat de la pàgina web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d'autor i altres drets legítims, d'acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d'Espanya.
En el cas que un usuari o un tercer considerin que s'ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d'un determinat contingut a la web, haurà de notificar aquesta circumstància a Son Caravinya indicant:
• Dades personals de l'interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la present un tercer diferent de l'interessat.
• Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació a la web, l'acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalada i la declaració expressa en què l'interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.


Enllaços externs
Les pàgines del web soncaravinya.com proporciona enllaços a altres llocs web propis i continguts que són propietat de tercers com ara:
- Eines.
- Contingut d'altres blocs.
- Pàgines webs d'altres empreses.
L'únic objecte dels enllaços és proporcionar a l'usuari la possibilitat d'accedir a aquests enllaços. Són Caravinya no es responsabilitza en cap cas dels resultats que puguin derivar-se a l'usuari per accés a aquests enllaços.
L'usuari que es proposi establir qualsevol dispositiu tècnic d'enllaç des del seu lloc web a el portal soncaravinya.com haurà d'obtenir l'autorització prèvia i escrita de Son Caravinya. L'establiment de l'enllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre soncaravinya.com i el propietari de el lloc en què s'estableixi l'enllaç, ni l'acceptació o aprovació per part de soncaravinya.com dels seus continguts o serveis.


Exclusió de garanties i responsable
Són Caravinya no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de:
• La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web o dels seus serveis i continguts.
• Les fallades i incidències que poguessin produir-se en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius.
• L'existència de malware, programes maliciosos o lesius en els continguts.
• L'ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal.
• La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.
• El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin dimanar de l'ús il·legal o indegut de la present pàgina web.
Són Caravinya es reserva el dret a suspendre l'accés sense previ avís de forma discrecional i amb caràcter definitiu o temporal fins a l'assegurament de l'efectiva responsabilitat dels danys que poguessin produir-se. Així mateix, Són Caravinya col·laborarà i notificarà a l'autoritat competent aquestes incidències en el moment en què tingui coneixement fefaent que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d'activitat il·lícita.


Drets d'autor i marca
Són Caravinya és una marca registrada. Queda prohibida la utilització aliena per qualsevol mitjà de la marca de Son Caravinya, que inclou tant el nom com el logotip, excepte consentiment exprés de Son Caravinya. Queden reservats tots els drets.
A més, el lloc web de Son Caravinya els continguts propis, la programació i el disseny de el lloc web-es troba plenament protegit pels drets d'autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés de Son Caravinya.

GARANTIES


garanties generals

Tots els nostres productes segueixen rigorosament els requisits establerts per la Denominació d'Origen Protegida Maó-Menorca.

Despeses d'enviament
• IMPORTANT: les comandes s'envien dins del territori nacional espanyol.
• En territori espanyol: les despeses d'enviament són fixos de 6 € iva inclòs.

Devolució de productes
El client té dret de desistiment, pel qual podrà retornar el producte rebut si comprova que no s'ajusta a les seves expectatives, en un termini màxim de 14 dies naturals, comptats a partir del dia de la recepció de la comanda.
El client pot exercir el seu dret de desistiment comunicant la devolució al següent compte de correu electrònic formatges.soncaravinya@gmail.com. Es contestarà amb un rebut donant instruccions precises sobre el procés a seguir.

El client haurà de retornar el producte (i, si escau, els regals promocionals) en el termini màxim de 14 dies naturals a partir de la data en què el client comuniqui la seva decisió de desistiment. No s'acceptaran devolucions fora de l'termini esmentat anteriorment.
Per realitzar la devolució, el producte haurà d'estar en perfectes condicions. No s'acceptarà la devolució de qualsevol producte que hagi estat danyat pel client o que es trobi deteriorat o en condicions diferents a les que va ser enviat. Així mateix, el client serà responsable de la disminució de valor dels béns resultant d'una manipulació diferent a la necessària per comprovar la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.
El producte ha d'estar perfectament embalat. Si el producte no es retorna en el mateix embalatge d'origen o si l'embalatge està deteriorat d'una manera que vagi més enllà de la seva simple obertura poden patir una disminució de valor.
A les devolucions es tornaran a el client les despeses d'enviament (excepte les despeses addicionals resultants de l'elecció d'una modalitat de lliurament diferent de la modalitat de lliurament ordinària). L'operador logístic de Son Caravinya recollirà la mercaderia, i el client s'haurà de fer càrrec dels costos de devolució que es dedueixen de l'import total a retornar. Són Caravinya procedirà a efectuar el reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat en la transacció inicial.
Les despeses de devolució dels articles lliurats són de 6 €.
L'usuari pot enviar el producte pels mitjans que ell prefereixi.
Els productes amb mesures especials, fabricats expressament per al client (fora de l'catàleg) a l'ésser confeccionats conforme a les especificacions de client, personalitzats, no admetran canvi o devolució, excepte aquells que tinguin defectes de fabricació.
Per raons d'higiene no s'acceptaran canvis o devolucions de productes precintats que no puguin ser retornats per raons de protecció de la salut o de la higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament.


Àmbit de lliurament
Els productes oferts en www.soncaravinya.com se serveixen dins del territori espanyol.


Enviament de productes i terminis de lliurament
Si el producte està en estoc, el termini de lliurament serà d'uns 3-7 dies hàbils per a lliuraments dins del territori espanyol.
Si en el moment de cursar la comanda no hi ha disponibilitat del producte sol·licitat, s'informarà degudament a client.
L'agència de transports efectuarà els enviaments de dilluns a divendres en horari de matí o de tarda quedant sempre amb Un. Abans d'anar. En cas que l'horari ofert per part de l'agència de transports no sigui del seu grat ho podrà modificar o rebutjar quedant per a un altre dia la qual cosa podria retardar lleugerament el lliurament de la seva mercaderia sempre sota responsabilitat de client. Us recomanem que en cas de desacord amb l'agència de transports, es posi en contacte amb nosaltres perquè l'ajudem en la gestió.
Si Són Caravinya no pot realitzar el lliurament de l'gènere un cop confirmada la data amb el client per causes alienes a Son Caravinya o a l'transportista que representa a aquesta empresa llavors el client haurà d'abonar l'import dels ports en els quals Són Caravinya hagi hagut de incórrer per intentar el lliurament; el no pagament d'aquest import paralitzarà el lliurament fins que aquest pagament sigui efectuat. El no pagament de l'esmentat informe no autoritza a el client a l'anul·lació de la comanda i l'eximeix de la possibilitat de sol·licitar la mateixa.
En cas d'incompliment de la data de lliurament especificada en més de 10 dies laborables el comprador podrà optar per anul·lar la comanda i rebre l'import abonat. L'incompliment en el lliurament no es considerarà tal si ha estat retardat per voluntat pròpia o si no s'ha pogut localitzar el comprador mitjançant les dades facilitades per aquest.
Les comandes viatgen coberts amb una assegurança pel 100% de la valor de la mercaderia. En cas que el seu enviament presenti desperfectes deguts a el transport, haurà d'indicar les anomalies en l'albarà de transportista. Tota reclamació motivada per desperfectes en el transport ha de ser dirigida a Son Caravinya en el termini indicat. Recordeu no llençar mai l'embalatge dels productes fins a comprovar que es troben en perfecte estat i verificar que tots els productes coincideixen amb els que Un. Va demanar.
A l'servir els productes a través d'una agència de transports autònoma, els articles adquirits seran enviats a domicili.

Sobre text complet del document
Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de el domicili de l'usuari. Així mateix, com a entitat text complet del document i en els termes del seu Codi Ètic, en cas de controvèrsies relatives a la contratacion i publicitat en línia, protecció de dades i protecció de menors, l'usuari podrà acudir a sistema de resolució extrajudicial de controvèrsies de Confiança online (www.confianzaonline.es).


Llei aplicable i jurisdicció
Amb caràcter general les relacions entre Son Caravinya i els usuaris dels seus serveis, presents en aquesta web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals de les Illes Balears (Menorca).


contacte
En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal soncaravinya.com, si us plau dirigiu-vos a formatges.soncaravinya@gmail.com

bottom of page